G-CODE

Tabela przedstawiająca G-kody i funkcje sterowania

Heidenhain iTNC530

KodOpis
G00Interpolacja prostej, kartzjańska na biegu szybkim
G01Interpolacja prostej, kartezjańska
G02Interpolacja prostej, kartezjańska, w kierunku ruchu wskazówek zegara
G03Interpolacja prostej, kartezjańska, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G04Przerwa czasowa
G05Interpolacja koła, kartezjańska, bez danych o kierunku obrotu
G06Interpolacja koła, kartezjańska, tangencjalne przejście konturu
G07Wiersz pozycjonowania równoległy do osi
G10Interpolacja prostej, biegunowo, na biegu szybkim
G11Interpolacja prostej, biegunowo
G12Interpolacja prostej, biegunowo, w kierunku ruchu wskazówek zegara
G120Dane konturu
G121Wiercenie wstępne (z G37) SLII
G122Rozwiercanie (z G37) SLII
G123Obróbka wykańczająca na głbokość (z G37) SLII
G124Obróbka wykańczająca boku (z G37) SLII
G125Linia konturu (z G37)
G127Osłona cylindra (z G37)
G128Osłona cylindra frezowanie rowków (z G37)
G13Interpolacja prostej, biegunowo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G15Interpolacja prostej, biegunowo, bez kierunku obrotu
G16Interpolacja koła, biegunowo, tangencjalne przejście konturu
G17Wybór płaszczyzn XY, oś narzędzia Z
G18Wybór płaszczyzny ZX, oś narzędzia Y
G19Wybór płaszczyzn YZ, oś narzędzia X
G20Oś narzędzia IV
G200Wiercenie
G201Rozwiercanie dokładne otworu
G202Wytaczanie
G203Wiercenie uniwersalne
G204Pogłębianie wsteczne
G205Wiercenie głębokich otworów uniwersalne
G206Gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
G207Gwintowanie otworów bez uchwytu wyrównawczego
G208Frezowanie odwiertów
G209Gwintowanie łamanie wióra
G210Frezowanie rowków wahadłowym zagłębianiem
G211Okrągły rowek wahadłowym zagłębianiem
G212Obróbka na gotowo kieszeni prostokątnej
G213Obróbka wykańczająca czopu prostokątnego
G214Obróbka na gotowo kieszeni okrągłej
G215Obróbka czopu okrągłego na gotowo
G220Wzory punktowe na okręgu
G221Wzory punktowe na liniach
G230Frezowanie metod wierszowania równych powierzchni
G231Frezowanie wierszowaniem dowolnie nachylonych powierzchni
G24Fazka o długości R
G25Zaokrglanie naroży z promieniem R
G251Kieszeń prostokątna
G252Kieszeń okrągła
G253Frezowanie rowków
G254Okrągły rowek
G26Tangencjalny dosuw do konturu z R
G262Frezowanie gwintów
G263Frezowanie gwintów wpuszczanych
G264Frezowanie gwintów wierceniem
G265Helixfrezowanie gwintów wierconych
G267Frezowanie gwintów zewnętrznych
G27Tangencjalne odsunięcie od konturu z R
G28Odbicie lustrzane
G29Przejęcie ostatniej wartości zadanej pozycji jako bieguna
G30Definicja półwyrobu dla grafiki, minpunkt
G31Definicja półwyrobu dla grafiki, maxpunkt
G36Orientacja wrzeciona
G37Definicja konturu kieszeni
G38Przebieg programuSTOP
G39Cykl wywołanie programu, wywołanie cyklu poprzez G79
G40Bez korekcji narzędzia (R0)
G400Obrót podstawowy przez dwa punkty
G401Obrót podstawowy przez dwa odwierty
G402Obrót podstawowy przez dwa czopy
G403Kompensowanie ukośnego położenia poprzez oś obrotu
G404Wyznaczenie bezpośrednie obrotu podstawowego
G405Kompensowanie ukośnego położenia przez oś C
G41Korekcja toru narzędzia, na lewo od konturu (RL)
G410Punkt odniesienia na środku kieszeni prostokątnej
G411Punkt odniesienia na środku czopu prostokątnego
G412Baza na środku kieszeni okrągłej/odwiertu
G413Punkt odniesienia na środku czopu okrągłego
G414Baza naroże wewnętrz
G415Baza naroże zewnętrz
G416Punkt odniesienia na środku okręgu odwiertów
G417Punkt odniesienia na osi sondy impulsowej
G418Punkt odniesienia w punkcie przecięcia linii łączącej dwa odwierty
G419Punkt odniesienia pojedyńczej osi
G42Korekcja toru narzędzia, na prawo od konturu (RR)
G420Pomiar kąta
G421Pomiar położenia i średnicy kieszeni okrągłej/odwiertu
G422Pomiar położenia i średnicy czopu okrągłego
G423Pomiar położenia i średnicy kieszeni okrągłej
G424Pomiar położenia i średnicy czopu okrągłego
G425Pomiar szerokości rowka
G426Pomiar żebra
G427Pomiar dowolnej współrzędnej na dowolnej osi
G43Korekcja równolegle do osi, przedłużenie (R+)
G430Pomiar położenia i średnicy okręgu odwiertów
G431Pomiar płaszczyzny
G44Korekcja równolegle do osi, skrócenie (R)
G480Kalibrowanie TT
G481Pomiar długości narzędzia
G482Pomiar promienia narzędzia
G483Pomiar długości i promienia narzędzia
G51Następny numer narzędzia (przy aktywnej centralnej pamięci narzędzi)
G53Przesunięcie punktu zerowego w tabeli punktów zerowych
G54Przesunięcie punktu zerowego w programie
G55Pomiar dowolnej współrzdnej na dowolnej osi
G56Wiercenie wstępne konturu kieszeni (z G37) SLI
G57Rozwiercanie konturu kieszeni (z G37) SLI
G58Frezowanie konturu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (z G37) SLI
G59Frezowanie konturu ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (z G37) SLI
G603Ddane odpracować
G62Odchylenia tolerancji dla szybkiego frezowania konturu
G70Jednostka miary: Cale (na początku programu)
G71Jednostka miary: Milimetry (na początku programu)
G72Współczynnik wymiarowy
G73Obrót układu współrzędnych
G74Frezowanie rowków
G75Frezowanie kieszeni prostokątnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G76Frezowanie kieszeni prostokątnej ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G77Frezowanie kieszeni okrągłej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G78Frezowanie kieszeni okrągłej ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G79Wywołanie cyklu
G80Płaszczyzna obróbki
G83Wiercenie głębokie
G84Gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
G85Gwintowanie otworów bez uchwytu wyrównawczego
G86Nacinanie gwintu
G90Absolutne dane wymiarowe
G91Przyrostowe dane wymiarowe
G98Wyznaczenie numeru Label (znacznika)
G99Definicja narzędzia

Fanuc 16i-MA

KodOpis
G00Ruch szybki po prostej
G01Ruch roboczy po prostej
G02Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara (CW)
G03Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (CCW)
G04Przerwa czasowa
G09Zapewnienie dokładności obróbki – dokładny stop na narożach
G10Ustawianie danych
G17Wybór płaszczyzny X-Y
G18Wybór płaszczyzny Z-X
G19Wybór płaszczyzny Y-Z
G27Odjazd z punktu referencyjnego
G28Najazd na punkt referencyjny
G29Przejazd do punku od punktu referencyjnego przez trzeci zaprogramowany punkt
G40Odwołanie korekcji promienia narzędzia
G41Korekcja lewostronna
G42Korekcja prawostronna
G43Kompensacja długości narzędzia w kierunku dodatnim
G44Kompensacja długości narzędzia w kierunku ujemnym
G49Odwołanie G43 i G44
G52Przesunięcie zera układu współrzędnych przyrostowe, zadawane w programie.
G53Odwołanie przesunięć zera układu współrzędnych
G54Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G55Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G56Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G57Wybór 4 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G58Wybór 5 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G59Wybór 6 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G61Włączenie dokładnego zatrzymania
G64control mode
G65Wywołanie makra
G66Wywołanie makra
G67Odwołanie makra
G68Przesunięcie o X Y i obrót układu współrzędnych o kąt R
G73Wiercenie z łamaniem wióra
G74Gwintowanie gwintownikiem lewostronne (gwint lewy)
G76Wykańczanie otworów nożem z odjazdem bez dotykania ścianek
G81Wiercenie w jednym przejściu
G82Wiercenie w jednym przejściu z postojem na dnie
G83Wiercenie z wyrzucaniem wióra
G84Gwintowanie gwintownikiem prawostronne (gwint prawy)
G85Wiercenie w jednym przejściu z wycofaniem ruchem roboczym
G86Wiercenie w jednym przejściu z wycofaniem z zatrzymanym wrzecionem
G87Wykańczanie otworów nożem w kierunku od dołu do góry z dojazdem i odjazdem bez dotykania ścianek otworu
G88Wiercenie w jednym przejściu. Po dojechaniu do dna otworu program się zatrzymuje i możliwa jest praca ręczna operatora (np. bardzo powolne wycofanie)
G89Wiercenie w jednym przejściu z programowalnym postojem na dnie i wycofaniem ruchem roboczym
G90Programowanie absolutne
G91Programowanie przyrostowe
M00Stop bezwarunkowy
M01Stop warunkowy
M02Koniec programu
M03Obroty prawe
M04Obroty lewe
M05Obroty stop
M06Zmiana narzędzia – wywołuje podprogram zmiany narzędzia
M08Chłodziwo włączone
M09Chłodziwo wyłączone
M19Programowalne zatrzymanie wrzeciona
M19SProgramowalne zatrzymanie wrzeciona pod zadanym kątem
M29Synchronizacja obrotów i posuwu do gwintowania
M30Koniec programu i powrót na początek. Posuw, obroty, chłodziwo stop.
M60Globalne przeliczenie przesunięć z rejestru PSO (G54-G59) przy przesunięciu przestrzeni roboczej maszyny
M83Kasowanie M84
M84Ustawienie prędkości na 100%
M98Wywołanie podprogramu
M99Koniec podprogramu

Sinumeric 810D

KodOpis
G00Ruch szybki po prostej
G01Ruch roboczy po prostej
G02Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
G03Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara
G04Przerwa czasowa
G09Precyzyjne zatrzymanie
G10Ruch szybki po prostej we współrzędnych biegunowych
G11Ruch roboczy po prostej we współrzędnych biegunowych
G12Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara we współrzędnych biegunowych
G13Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara we współrzędnych biegunowych
G147Najeżdżanie po prostej
G148Opuszczanie po prostej
G17Wybór płaszczyzny X-Y
G18Wybór płaszczyzny X-Z
G19Wybór płaszczyzny Y-Z
G247Najeżdżanie po łuku – ćwiartka koła
G248Opuszczanie po łuku – ćwiartka koła
G33Gwintowanie w jednym przejściu
G347Najeżdżanie po łuku – pół koła
G348Opuszczanie po łuku – pół koła
G40Odwołanie korekcji
G41Korekcja lewostronna
G42Korekcja prawostronna
G48Opuszczanie konturu jak przy najeżdżaniu
G50Odwołanie zmiany skali
G51Wybór skali
G53Odwołanie przesunięcia punktu zerowego
G54Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G55Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G56Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G58Zadawanie przesunięcia punktu zerowego w treści programu. Często tak zadaje się długość półfabrykatu.
G59Zadawanie przesunięcia punktu zerowego w treści programu.
G60Tryb dokładnej obróbki (ostre przejścia krawędzi)
G62Odwołanie G60
G64Odwołanie G60
G70Wymiary w calach
G71Wymiary w milimetrach
G90Programowanie absolutne
G91Programowanie przyrostowe
G94Posuw w mm na minutę
G95Posuw w mm na obrót
G96Stała szybkość skrawania
G97Stałe obroty
L81Wiercenie otworów płytkich w jednym wejściu.
L82Wiercenie otworów płytkich w jednym wejściu z postojem na dnie.
L83Wiercenie otworów głębokich z łamaniem lub z usuwaniem wióra.
L84Gwintowanie gwintownikiem
L85Jak L82 ale dla rozwiertaka
L86Rozwiercanie nożem tokarskim lub głowicą z wycofaniem z otworu bez dotykania ścianek (dla maszyn z możliwością precyzyjnego zatrzymania wrzeciona)
L87Zast. jak wyżej. Na dnie otworu zatrzymywane są obroty i cały program, jak przy instrukcji M00
L88Jak wyżej, ale z programowanym czasem postoju na dnie otworu.
L89Wiercenie z postojem na dnie otworu i wycofaniem ruchem roboczym.
L900Kołowy szablon wiercenia
L901Rozstawienie rowków o zadanej szerokości promieniście
L902Rozstawienie rowków o szerokości freza promieniście
L903Frezowanie zagłębień prostokątnych
L904Frezowanie rowków łukowych na obwodzie koła
L905Powtórzenie wiercenia L81 – L89 z zadanymi parametrami
L906Prostokątny szablon wiercenia (właściwie linia otworów pod zadanym kątem)
L930Frezowanie zagłębienia kołowego
L96Zmiana narzędzia
L999Zerowanie rejestru parametrów R
M00Stop bezwarunkowy
M01Stop warunkowy
M02Koniec programu głównego
M03Obroty prawe
M04Obroty lewe
M05Obroty stop
M06Zmiana narzędzia
M08Chłodziwo włączone
M09Chłodziwo wyłączone
M17Koniec podprogramu
M25Uchwyt otworzyć
M26Uchwyt zamknąć
M30Koniec programu głównego i powrót na początek
M53Odwołanie M54
M54Lustro względem osi X
M55Odwołanie M56
M56Lustro względem osi Y
M57Odwołanie M58
M58Lustro względem osi Z
M71Włączyć wydmuchiwanie wiórów z uchwytu
M72Wyłączyć wydmuchiwanie wiórów z uchwytu

Ostatnie wpisy

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Bolonia, na przykład, miała około 500 do 1500 studentów w XIII wieku, jest to dużo jak na współczesne małe miasto,

Pierwsze uniwersytety

Pierwsze uniwersytety

Pierwszy europejski uniwersytet znajdował się w Bolonii. Była to gildia dorosłych uczniów, którzy chcieli zdobyć dodatkową wiedzę. Studenci sami wybierali

Energia wodorowa w UE

Energia wodorowa w UE

Temat energii wodorowej nie pojawił się ani dziś, ani wczoraj. Po raz pierwszy tak duży wzrost zainteresowania nią nastąpił w

Podziel się tym wpisem ze swoimi znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *