Nr. Projektu POIR.01.01.01-00-0547/20.
Finansowany przez Narodowy Centrum Badan i Rozwoju
Konkurs 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020

Tytuł projektu: CYBERTECH 4 – system inteligentnego projektowania procesu technologicznego dla platformy 4.0

 

Streszczenie projektu:
Projekt CYBERTECH 4 zakłada budowę inteligentnego systemu projektowania proces w technologicznych SAPP (Smart
Aided Process Planning) na bazie TIZLAB CAPP do projektowania proces w technologicznych obróbki (PTO), w oparciu o
dane zapisane w systemach CAM, tzw. bliźniaka cyfrowego i uczenie maszynowe.
Główne cechy to:
– innowacyjny sposób automatycznego pozyskiwania szczegółowych danych, dotyczących PTO zawartych w plikach
program w CAM, które zostały opracowane przez technolog w i zrealizowane w danym przedsiębiorstwie;
– automatyczny zapis wielu PTO w formacie uniwersalnym i tworzenie tzw. zbioru uczącego, w celu skonfigurowania
systemu SAPP (jest to etap dostosowania do aktualnych możliwości technicznych i sposób w wytwarzania firmy oraz
pozyskania zbioru danych);
– wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy, tworzenia bazy danych, bazy wiedzy i reguł wnioskowania, modeli
uczących i bliźniak w cyfrowych;
– ciągłe i automatyczne doskonalenie wiedzy SAPP podczas generowania kolejnych PTO w oparciu o tzw. bliźniaki cyfrowe.
Będą one wykorzystane do symulacji PTO na różnych poziomach szczegółowości (przed uruchomieniem PTO na produkcji),
do oceny jakościowej w oparciu o wiele symulowanych przypadków;
– szybkie, wielowariantowe generowanie PTO na podstawie nowych zleceń.
Unikalną cechą projektu jest szybkie generowanie nowych PTO, które będą optymalizowane ekonomicznie, czasowo i będą
uwzględniały specyfikę konkretnej firmy. Istotna jest specjalna obsługa cech technologicznych i danych PMI (tolerancje
wymiar w, kształtu, położenia, itp.), oraz nowatorskie wykorzystanie format w STEP-NC i STEP. Kolejnym filarem jest
zastosowanie w systemie SAPP mechanizm w sztucznej inteligencji i specjalnych modeli uczenia ze wzmocnieniem.
Docelowymi odbiorcami będą MŚP z branży obróbki skrawaniem, dla których dotychczasowe implementacje system w
CAPP są zbyt drogie, zbyt czasochłonne w fazie wdrożenia i za mało efektywne ekonomicznie.

Celem projektu będzie budowa nowego typu systemu SAPP do projektowania proces w technologicznych obróbki
skrawaniem, łatwego do wdrożenia, dostosowanego do wymagań klienta dzięki możliwości automatycznej akwizycji wiedzy i
uczenia, generującego zweryfikowane plany proces w krótkim czasie.

Wartość projektu: 9 661 383,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 025 936,63 PLN