TIZ-Implements Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENT: TIZ-Implements Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU:

„Produkcja narzędzi specjalnych składanych do obróbki skrawaniem z wykorzystaniem technologii azotowania jonowego w niskotemperaturowej plazmie”

CEL PROJEKTU: 

Celem projektu jest wdrożenie do bieżącej działalności TIZ-Implements Sp. z o.o. wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej technologii azotowania w niskotemperaturowej plazmie korpusów narzędzi składanych, co umożliwi zaoferowanie na rynku docelowym nowych produktów w postaci narzędzi specjalnych składanych, wielofunkcyjnych o znacząco ulepszonej charakterystyce użytkowo-jakościowej wykorzystywanych w procesach skrawania materiałów trudnoobrabialnych, zwłaszcza w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Całkowita wartość projektu: 19 704 231,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 16 019 700,00 PLN

Wielkość dofinansowania: 11 213 790,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 531 721,50 PLN 

Jakieś pytania?

Zadaj pytanie w formie komunikacji, odpowiedz niezwłocznie. Możesz również zapoznać się z działalnością naszej firmy na platformach wideo Youtube i Vimeo

Jesteśmy w Youtube

Jesteśmy w Vimeo