Baza wiedzy

Frezowanie gwintu
Baza wiedzy

Jakie są zalety frezowania gwintów?

Minimalne ryzyko przerw w obróbce, ponieważ siły skrawania są niskie, a wióry krótkie. W razie wypadku obrabiany przedmiot nie ulegnie zniszczeniu, ponieważ narzędzie nie zostanie zahaczone, ponieważ średnica frezu do gwintów jest mniejsza niż gwint.

Twardość materiału
Baza wiedzy

Tabela twardości

Ponieważ różne rodzaje testów twardości nie mierzą tej samej kombinacji właściwości materiału, przeliczenie z jednej skali twardości na drugą jest procesem tylko przybliżonym. Ze względu na szeroki zakres zmienności między różnymi materiałami nie jest możliwe określenie granic ufności dla błędów w stosowaniu wykresu konwersji.

Warstwa wierzchnia

Charakterystyka warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia przedmiotu to zewnętrzna warstwa materiału ograniczona rzeczywistą powierzchnia przedmiotu, obejmującą tę powierzchnie oraz część materiału w głąb od powierzchni rzeczywistej, która wykazuje zmienione cechy fizyczne i chemiczne w stosunku do cech materiału rdzenia.