Celem projektu jest stworzenie systemu eksperckiego (SE), który będzie wspomagał przygotowanie procesu technologicznego obróbki skrawaniem w zakresie frezowania, wiercenia i toczenia. Jego istotną cechą będzie łatwość zbierania danych i korzystania z nich, co pozwoli na gromadzenie wiedzy i doświadczenia w zakładzie produkcyjnym oraz użytkowanie systemu przez mniej doświadczonych technologów.

Algorytm pracy SE zakłada:
-Wykorzystanie modeli 3D i dokumentacji technicznej uzupełnionych o dane niegeometryczne, do opracowania przez SE wstępnych wariantów procesu technologicznego
– Dobór narzędzi, parametrów skrawania, oprawek, oprzyrządowania i obrabiarek NC z uwzględnieniem danych katalogowych i rozszerzonych (parametry dynamiczne i inne)
– Opracowanie szczegółowych rozwiązań wybranych procesów technologicznych w CAM
– Weryfikację i optymalizację programów NC oraz parametrów skrawania w oparciu o symulację procesu (analiza modalna, symulacja wariantów zabiegów w CAM, wirtualna analiza pracy obrabiarki CNC)
– Uzupełnianie baz danych i modyfikację schematu wnioskowania SE na podstawie niezbędnych w rozpatrywanym przypadku badań
– Monitorowanie realizacji procesu. Weryfikację pracy SE na podstawie rzeczywistych parametrów procesu, w stosunku do danych teoretycznych.

Planowane prace przewyższają dotychczasowe rozwiązania dzięki m.in.: uwzględnianiu rzeczywistych parametrów dynamicznych maszyn CNC, narzędzi i oprzyrządowania, wykorzystaniu właściwości narzędzi odniesionych do konkretnych warunków skrawania, optymalizacji zabiegów w CAM i kodu NC w oparciu o symulację VR, czy weryfikacji on-line schematu wnioskowania i bazy danych SE na podstawie monitorowania realizowanych procesów.

Wartość projektu: 9 824 994,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 235 486,88 PLN

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

POBIERZ:  z1_Zapytanie_ofertowe_TIZ

Załącznik 1: Załącznik_1

Załącznik 2: załącznik 2

Załącznik 3: Załącznik_3

Załącznik 4: Załącznik_4

Informacja o wyniku zapytania ZO 1-wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

POBIERZ Zapytanie_ofertowe_TIZ

Załącznik 1: zalacznik 1

Załącznik 2: zalacznik 2

Załącznik 3: zalacznik 3

Załącznik 4: zalacznik 4

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

POBIERZ Zapytanie_ofertowe_TIZ3

Załącznik 1: Załącznik_1

Załącznik 2: Załącznik_2

Załącznik 3: Załącznik_3

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

POBIERZ Zapytanie_ofertowe

Załącznik 1: Załącznik_1

Załącznik 2: Załącznik_2

Załącznik 3: Załącznik_3

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5

POBIERZ z5_Zapytanie_ofertowe_TIZ

Załącznik 1: załącznik 1

Załącznik 2: zalacznik 2

Załącznik 3: zalacznik 3

Załącznik 4: zalacznik 4

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

INFORMACJA

Informujemy, że zapytania ofertowe poczynając od zapytania ofertowego nr 6, znajdują się na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

POBIERZ Zapytanie nr 6

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7

POBIERZ Zapytanie nr 7

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 7docx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8

POBIERZ Zapytanie nr 8

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 8docx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9

POBIERZ Zapytanie nr 9

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 9docx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

POBIERZ Zapytanie nr 10

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11

POBIERZ Zapytanie nr 11

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 11

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12

POBIERZ Zapytanie nr 12

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13

POBIERZ Zapytanie nr 13

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14

POBIERZ Zapytanie nr 14

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15

POBIERZ Zapytanie nr 15

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16

POBIERZ Zapytanie nr 16

Informacja o wyniku zapytania informacja o wyborze 16