TIZ-Implements Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENT: TIZ-Implements Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU„Centrum Badawczo-Rozwojowe innowacyjnych narzędzi skrawających do obróbki wysokowydajnej materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej

CEL PROJEKTU: 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnych narzędzi skrawających do wysokowydajnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych dla branży lotniczej i motoryzacyjnej, w tym materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami węglowymi na bazie nowatorskich na skalę światową technologii obróbki. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych we współpracy z jednostkami naukowymi.

Całkowita wartość projektu: 18 488 880,30 PLN

Koszty kwalifikowane: 15 031 610,00 PLN

Wielkość dofinansowania: 10 322 127,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 773 807,95 PLN

Jakieś pytania?

Zadaj pytanie w formie komunikacji, odpowiedz niezwłocznie. Możesz również zapoznać się z działalnością naszej firmy na platformach wideo Youtube i Vimeo

Jesteśmy w Youtube

Jesteśmy w Vimeo