Płytki ceramiczne do toczenia i frezowania

grafika_ceramika

Płytki ceramiczne do toczenia i frezowania

glowica M800

Ceramika tlenkowa umocniona whiskerami SiC (S500; S400; S800). Szczególnie dobre wyniki w badaniach nad dalszym rozwojem właściwości użytkowych ceramicznych materiałów narzędziowych uzyskano przez zastosowanie dodatku bardzo wytrzymałych whiskerów SiC od ok.15- 30% wagi) do ceramiki Al2O3 najczęściej z domieszką ZrO2.

cera_01

cera_02

SiALON Silicon Aluminium Oxy-Nitride

Materiał który jest roztworem stałym tlenku aluminium w azotku krzemu o strukturze tetragonalnej . Obszar składu chemicznego ujęty jest wzorem:

Si6-zAlzOzN8-z

gdzie z mieści się od 0 do 4 oznacza to, że w sieci tetragonalnej odmiany alotropowej azotku krzemu Si3N4 rozpuszcza się do 60% Al2O3

Właściwości SiAlON:

dzięki zachowaniu podstawowych wiązań atomowych sialony mają wysokie właściwości mechaniczne zbliżone do Si3N4

<Właściwości fizyczne zbliżone do Si3N4 ale:

– niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej

– większa odporność na wstrząsy termiczne

Właściwości chemiczne są bardziej zbliżone do Al2O3

– większa odporność na utlenianie niż Si3N4

Ze względów technologicznych do SiAlON-u jest dodawany tlenek itru Y2O3 lub/oraz tlenek magnezu MgO (jako tzw. zagęszczacze), które powodują tworzenie się fazy szklistej , która zmniejsza odporność na utlenianie

SiALON Silicon Aluminium Oxy-Nitride

W celu uniknięcia szkodliwego oddziaływania fazy szklistej należy po spiekaniu prowadzić kontrolowane chłodzenie lub dokonać powtórnej obróbki cieplnej w temperaturze 1400 °C w czasie której pomiędzy fazą szklistą i SiAlON zachodzi skomplikowana reakcja, prowadząca do otrzymania związku YAG (garnet itrowo-aluminiowy) zapewniającego dużą odporność na utlenianie i pełzanie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą broszurę:

Ostatnie wpisy

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Bolonia, na przykład, miała około 500 do 1500 studentów w XIII wieku, jest to dużo jak na współczesne małe miasto,

Pierwsze uniwersytety

Pierwsze uniwersytety

Pierwszy europejski uniwersytet znajdował się w Bolonii. Była to gildia dorosłych uczniów, którzy chcieli zdobyć dodatkową wiedzę. Studenci sami wybierali

Energia wodorowa w UE

Energia wodorowa w UE

Temat energii wodorowej nie pojawił się ani dziś, ani wczoraj. Po raz pierwszy tak duży wzrost zainteresowania nią nastąpił w

Problemy związane z energią wytwarzaną z wodoru.

Problemy związane z energią wytwarzaną z wodoru.

Ostatnio coraz więcej mówi się o energii wodorowej lub gospodarce wodorowej. O wykorzystaniu wodoru jako głównego nośnika energii dla różnych

Podziel się tym wpisem ze swoimi znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email