Płytki ceramiczne do toczenia i frezowania

grafika_ceramika

Płytki ceramiczne do toczenia i frezowania

glowica M800

Ceramika tlenkowa umocniona whiskerami SiC (S500; S400; S800). Szczególnie dobre wyniki w badaniach nad dalszym rozwojem właściwości użytkowych ceramicznych materiałów narzędziowych uzyskano przez zastosowanie dodatku bardzo wytrzymałych whiskerów SiC od ok.15- 30% wagi) do ceramiki Al2O3 najczęściej z domieszką ZrO2.

cera_01

cera_02

SiALON Silicon Aluminium Oxy-Nitride

Materiał który jest roztworem stałym tlenku aluminium w azotku krzemu o strukturze tetragonalnej . Obszar składu chemicznego ujęty jest wzorem:

Si6-zAlzOzN8-z

gdzie z mieści się od 0 do 4 oznacza to, że w sieci tetragonalnej odmiany alotropowej azotku krzemu Si3N4 rozpuszcza się do 60% Al2O3

Właściwości SiAlON:

dzięki zachowaniu podstawowych wiązań atomowych sialony mają wysokie właściwości mechaniczne zbliżone do Si3N4

<Właściwości fizyczne zbliżone do Si3N4 ale:

– niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej

– większa odporność na wstrząsy termiczne

Właściwości chemiczne są bardziej zbliżone do Al2O3

– większa odporność na utlenianie niż Si3N4

Ze względów technologicznych do SiAlON-u jest dodawany tlenek itru Y2O3 lub/oraz tlenek magnezu MgO (jako tzw. zagęszczacze), które powodują tworzenie się fazy szklistej , która zmniejsza odporność na utlenianie

SiALON Silicon Aluminium Oxy-Nitride

W celu uniknięcia szkodliwego oddziaływania fazy szklistej należy po spiekaniu prowadzić kontrolowane chłodzenie lub dokonać powtórnej obróbki cieplnej w temperaturze 1400 °C w czasie której pomiędzy fazą szklistą i SiAlON zachodzi skomplikowana reakcja, prowadząca do otrzymania związku YAG (garnet itrowo-aluminiowy) zapewniającego dużą odporność na utlenianie i pełzanie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą broszurę:

Ostatnie wpisy

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Bolonia, na przykład, miała około 500 do 1500 studentów w XIII wieku, jest to dużo jak na współczesne małe miasto,

Pierwsze uniwersytety

Pierwsze uniwersytety

Pierwszy europejski uniwersytet znajdował się w Bolonii. Była to gildia dorosłych uczniów, którzy chcieli zdobyć dodatkową wiedzę. Studenci sami wybierali

Energia wodorowa w UE

Energia wodorowa w UE

Temat energii wodorowej nie pojawił się ani dziś, ani wczoraj. Po raz pierwszy tak duży wzrost zainteresowania nią nastąpił w

Podziel się tym wpisem ze swoimi znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email