Czynniki wpływające na wybór narzędzi

Wyboru narzędzi dokonuje technolog biorąc pod uwagę następujące czynniki:

  • wielkość produkcji,
  • sposób obróbki,
  • materiał obrabianego przedmiotu,
  • typ obrabiarki,
  • rodzaj i  dokładność obróbki,
  • kształt obrabianych powierzchni.

Wielkość produkcji ma decydujący wpływ na to, czy narzędzie będzie normalne czy specjalne. W produkcji jednostkowej małoseryjnej i seryjnej powinno się zastosować narzędzia normalne, w wyjątkowych przypadkach gdy nie można zastosować narzędzia normalnego należy projektować i wykonywać je we własnym zakresie.

W produkcji masowej i wielkoseryjnej koszt narzędzia specjalnego przypadający na jeden obrobiony przedmiot jest minimalny, dlatego zastosowanie takich narzędzi jest bardzo opłacalne.

Oprócz wielkości produkcji na wybór materiału narzędzia ma również wpływ obrabiarka. Właściwości eksploatacyjne obrabiarki należy wykorzystać możliwie w maksymalnym stopniu. Dla uzyskania tego jest również wymagany odpowiedni materiał ostrza.
  W przypadku niektórych rodzajów narzędzi jest istotny kształt i wielkość obrabianej powierzchni, np.: przy frezowaniu płaszczyzny wybór padnie na frez walcowo-czołowy, walcowy, czy głowicę frezową.

Ostatnie wpisy

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Jak uczyli się i żyli studenci średniowiecznych uniwersytetów?

Bolonia, na przykład, miała około 500 do 1500 studentów w XIII wieku, jest to dużo jak na współczesne małe miasto,

Pierwsze uniwersytety

Pierwsze uniwersytety

Pierwszy europejski uniwersytet znajdował się w Bolonii. Była to gildia dorosłych uczniów, którzy chcieli zdobyć dodatkową wiedzę. Studenci sami wybierali

Energia wodorowa w UE

Energia wodorowa w UE

Temat energii wodorowej nie pojawił się ani dziś, ani wczoraj. Po raz pierwszy tak duży wzrost zainteresowania nią nastąpił w

Podziel się tym wpisem ze swoimi znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *