Materiały narzędzi skrawających

Twardość materiału
Baza wiedzy

Tabela twardości

Ponieważ różne rodzaje testów twardości nie mierzą tej samej kombinacji właściwości materiału, przeliczenie z jednej skali twardości na drugą jest procesem tylko przybliżonym. Ze względu na szeroki zakres zmienności między różnymi materiałami nie jest możliwe określenie granic ufności dla błędów w stosowaniu wykresu konwersji.