Warstwa wierzchnia

Warstwa wierzchnia

Charakterystyka warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia przedmiotu to zewnętrzna warstwa materiału ograniczona rzeczywistą powierzchnia przedmiotu, obejmującą tę powierzchnie oraz część materiału w głąb od powierzchni rzeczywistej, która wykazuje zmienione cechy fizyczne i chemiczne w stosunku do cech materiału rdzenia.